Bếp từ BOSCH PPI82560MS nấu siêu nhanh

11,580,000.00